VÝBOR

Výbor zasadá každý prvý piatok v mesiaci.

funkcia meno
predseda Juraj Škôlka
veliteľ Gabriel Citterberg
strojník Roman Poliak
preventivár Jozef Baliak
referent mládeže Zuzana Ľuptáková
člen Martina Škôlková
člen Šimon Škôlka
člen Daniel Javorčík
člen Tomáš Poliak

REVÍZNA KOMISIA

funkcia meno
revízor Alena Bačkovská