VÝBOR

Výbor zasadá každý prvý piatok v mesiaci.

funkcia meno
predseda Juraj Škôlka
veliteľ Tomáš Poliak
tajomník Erik Škôlka
strojník Roman Poliak
preventivár Daniel Javorčík
referentka žien Michaela Bačkovská
členka Bronislava Bačkovská

REVÍZOR

funkcia meno
revízor Jozef Šajgalík