VÝBOR

Výbor zasadá každý prvý piatok v mesiaci.

funkcia meno
predseda Juraj Škôlka
veliteľ Gabriel Citterberg
strojník Roman Poliak
preventivár Jozef Baliak
referentka mládeže Zuzana Ľuptáková
člen Daniel Javorčík
člen Tomáš Poliak
členka Michaela Bačkovská
člen Erik Škôlka

REVÍZNA KOMISIA

funkcia meno
revízor Alena Bačkovská