Chcete sa stať členom DPO SR a DHZ Gašparovo? Napíšte nám.

P.Č. Priezvisko Meno
1 Antalová Nadežda
2 Bačkovská Alena
3 Bačkovská Bronislava
4 Bačkovská Michaela
5 Bagin Denis
6 Baliak Ivan
7 Baliak Jaroslav
8 Baliak Jozef
9 Baliak Lukáš
10 Baliak Peter
11 Bubelínyová Domina
12 Bubelínyová Eva
13 Bubelínyová Lenka
14 Bubelínyová Lucia
15 Budáč Ľuboš
16 Citterberg Gabriel
17 Citterberg Ladislav
18 Citterberg Michal
19 Citterberg Pavol
20 Citterbergová Gabika
21 Citterbergová Janka
22 Faško Igor
23 Fašková Diana
24 Gažura Ján
25 Gažura Peter
26 Javorčík Daniel
27 Kochan Peter
28 Košík Martin
29 Kršák Ján ml.
30 Laubertová Jana
31 Laubertová Michaela
32 Laurinc Lukáš
33 Laurincová Iveta
34 Libič Igor
35 Libičová Anna
36 Ľuptáková Zuzana
37 Nemčok Miroslav
38 Pauliak Ervín
39 Petrinec Félix
40 Pohorelec Branislav
41 Poliak Roman
42 Poliak Tomáš
43 Radóc Jozef
44 Sloboda Peter
45 Šajgalík Denis
46 Šajgalík Jozef
47 Šišiaková Alena
48 Škôlka Erik
49 Škôlka Juraj
50 Škôlka Šimon
51 Škôlková Martina
52 Turňa Mikuláš

zoznam z dňa: 12.07.2017