Chcete sa stať členom DPO SR a DHZ Gašparovo? Napíšte nám.

P.Č. Priezvisko Meno
1 Bačkovská Alena
2 Bačkovská Bronislava
3 Bačkovská Michaela
4 Baliak Jaroslav
5 Baliak Jozef
6 Baliak Lukáš
7 Baliak Peter
8 Bubelínyová Dominika
9 Bubelínyová Eva
10 Bubelínyová Lenka
11 Bubelínyová Lucia
12 Bubelínyová Petra
13 Budáč Ľuboš
14 Citterberg Gabriel
15 Citterberg Pavol
16 Gažura Ján
17 Gažura Peter
18 Chválová Ema
19 Javorčík Daniel
20 Javorčík Peter
21 Kochan Peter
22 Kochanová Bibiána
23 Košík Martin
24 Kršák Ján ml.
25 Laurinc Lukáš
26 Laurincová Iveta
27 Libičová Anna
28 Ľuptáková Zuzana
29 Pauliak Ervín
30 Petrinec Félix
31 Petrinec Teodor
32 Pohorelec Branislav
33 Poliak Roman
34 Poliak Tomáš
35 Sloboda Peter
36 Šajgalík Jozef
37 Škôlka Erik
38 Škôlka Juraj
39 Škôlková Martina
40 Turňa Mikuláš

zoznam z dňa: 29.03.2020