Chcete sa stať členom DPO SR a DHZ Gašparovo? Napíšte nám.

P.Č. Priezvisko Meno
1 Antalová Nadežda
2 Bačkovská Alena
3 Bačkovská Bronislava
4 Bačkovská Michaela
5 Bagin Denis
6 Baliak Jaroslav
7 Baliak Jozef
8 Baliak Lukáš
9 Baliak Peter
10 Bubelínyová Domina
11 Bubelínyová Eva
12 Bubelínyová Lenka
13 Bubelínyová Lucia
14 Budáč Ľuboš
15 Citterberg Gabriel
16 Citterberg Michal
17 Citterberg Pavol
18 Citterbergová Gabika
19 Citterbergová Janka
20 Faško Igor
21 Fašková Diana
22 Gažura Ján
23 Gažura Peter
24 Javorčík Daniel
25 Kochan Peter
26 Košík Martin
27 Kršák Ján ml.
28 Laubertová Jana
29 Laubertová Michaela
30 Laurinc Lukáš
31 Laurincová Iveta
32 Libič Igor
33 Libičová Anna
34 Ľuptáková Zuzana
35 Nemčok Miroslav
36 Pauliak Ervín
37 Petrinec Félix
38 Pohorelec Branislav
39 Poliak Roman
40 Poliak Tomáš
41 Radóc Jozef
42 Sloboda Peter
43 Šajgalík Denis
44 Šajgalík Jozef
45 Šišiaková Alena
46 Škôlka Erik
47 Škôlka Juraj
48 Škôlka Šimon
49 Škôlková Martina
50 Turňa Mikuláš

zoznam z dňa: 06.01.2019