Chcete sa stať členom DPO SR a DHZ Gašparovo? Napíšte nám.

P.Č. Priezvisko Meno
1 Antalová Nadežda
2 Bačkovská Alena
3 Bačkovská Bronislava
4 Bačkovská Michaela
5 Bagin Denis
6 Baliak Jaroslav
7 Baliak Jozef
8 Baliak Lukáš
9 Baliak Peter
10 Bubelínyová Domina
11 Bubelínyová Eva
12 Bubelínyová Lenka
13 Bubelínyová Lucia
14 Bubelínyová Petra
15 Budáč Ľuboš
16 Citterberg Gabriel
17 Citterberg Michal
18 Citterberg Pavol
19 Citterbergová Gabika
20 Citterbergová Janka
21 Faško Igor
22 Fašková Diana
23 Gažura Ján
24 Gažura Peter
25 Chválová Ema
26 Javorčík Daniel
27 Javorčík Peter
28 Kochan Peter
29 Kochanová Bibiána
30 Košík Martin
31 Kršák Ján ml.
32 Laubertová Jana
33 Laubertová Michaela
34 Laurinc Lukáš
35 Laurincová Iveta
36 Libič Igor
37 Libičová Anna
38 Ľuptáková Zuzana
39 Nemčok Miroslav
40 Pauliak Ervín
41 Petrinec Félix
42 Pohorelec Branislav
43 Poliak Roman
44 Poliak Tomáš
45 Radóc Jozef
46 Sloboda Peter
47 Šajgalík Denis
48 Šajgalík Jozef
49 Šišiaková Alena
50 Škôlka Erik
51 Škôlka Juraj
52 Škôlka Šimon
53 Škôlková Martina
54 Turňa Mikuláš

zoznam z dňa: 09.03.2019