Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Gašparovo pôsobí v obci Beňuš, ktorá sa nachádza medzi Fabovou hoľou a Nízkymi Tatrami 10 km od Brezna. DHZ Gašparovo bol založený 28. augusta 1972 a v súčasnosti má okolo 40 členov.

Momentálne máme 3 tímy (muži, ženy a muži nad 35r.), ktoré nás reprezentujú na rôznych súťažiach v hasičskom útoku. Od roku 2015 vedieme hasičský krúžok v ZŠ Beňuš, ktorý sa spojil s tímom detí, ktoré za nás behali už v minulosti a reprezentujú nás v súťažiach PLAMEŇ. Naši členovia za zúčastňujú aj súťaží TFA (najtvrdšie hasičské prežitie).