ČLENSKÉ SCHÔDZE

druh dátum program plán činnosti uznesenie správa o činnosti
výročná č.s. 09.03.2019 program plán činnosti na rok 2019 uznesenie správa o činnosti za rok 2018
výročná č.s. 14.04.2018 - plán činnosti na rok 2018 uznesenie správa o činnosti za rok 2017
výročná č.s. 21.01.2017 program plán činnosti na rok 2017 uznesenie správa o činnosti za rok 2016
členská schôdza 12.08.2016 - - - -
výročná č.s. 20.02.2016 - - - správa o činnosti za rok 2015
výročná č.s. 2015 - - - -
výročná č.s. 15.02.2014 program plán činnosti na rok 2015 uznesenie správa o činnosti za rok 2013
výročná č.s. 09.02.2013 program plán činnosti na rok 2014 uznesenie správa o činnosti za rok 2012